Skip to content

Een woord aan de 1% . . .

January 10, 2018

Om kippenvel van te krijgen.

E.J. Bron

Screenshot_60

Een woord aan de 1% …

Jullie bepalen onze wereld. Jullie hebben de lucht die we inademen vergiftigd, het water dat we drinken verontreinigd en het voedsel dat we eten gekopieerd. Wij vechten in jullie oorlogen, sterven voor jullie doelen en offeren onze vrijheden om jullie te beschermen. Jullie hebben onze spaartegoeden op de beursvloer geliquideerd, onze middenklasse vernietigd en onze belastingcenten gebruikt om je eindeloze hebzucht te redden. Wij zijn slaven van jullie bedrijven, zombies van jullie in de ether geslingerde praatprogramma’s, dienaren van jullie decadentie. Jullie hebben onze verkiezingen gestolen, onze leiders vermoord en onze fundamentele mensenrechten afgeschaft. Jullie bezitten ons eigendom, jullie hebben onze banen buiten de landsgrenzen getransporteerd en versnipperen onze vakbonden. Jullie hebben van de ramp geprofiteerd, onze valuta gedestabiliseerd en onze kosten voor levensonderhoud verhoogd. Jullie hebben onze vrijheid gemonopoliseerd, ons onderwijs afgestompt en bijna onze vlam gedoofd. We worden getroffen… we bloeden… maar…

View original post 39 more words

2 Comments leave one →
  1. January 11, 2018 5:40 pm

    Gek is dat in mijn buurt en stads kringen er bijna niemand is die weet wat er in Europa ècht gaande is.Ook de TV nieuwsdiensten erg oppervlakkig.Mart Brasil.

    • January 11, 2018 7:03 pm

      Zo gek is dat niet, Mart, want de meerderheid van de Europeanen weet het ook niet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: