Skip to content

Nederlandse dagbladpers heft zichzelf op (en dat is maar goed ook)

January 10, 2018

Prachtig nieuws!

E.J. Bron

Screenshot_58

(Door: “Weethetwel”)

De Nederlandse dagbladen mochten zich na de oorlog verheugen in een steeds groeiend aantal abonnees. Was de oplage in 1955 2,9 miljoen stuks, dan groeide dit gestaag tot het respectabele aantal van 4,2 miljoen stuks in 1970. Bijna dertig jaar lang (tot het jaar 2000) bleef dat aantal constant en werd er gemiddeld per drie Nederlanders een dagblad verkocht. En iedere krant werd door meerdere mensen gelezen.

View original post 1,239 more words

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: