Skip to content

De les uit de Denk rel: Stop de dubbele nationaliteit!

February 27, 2018

Voor mij ligt het probleem niet bij de dubbele nationaliteit. Integendeel, het verschaft een mogelijkheid al dat volk uit te wijzen naar hun “vaderland”. “Good riddance.
Nee, het majeure probleem is het binnenlaten van deze 2N’ers in overheidsfuncties: politiek, onderwijs, gezondheidszorg. Dáár ligt het grote gevaar.

Door: Joost Niemoller

In de Tweede Kamer zitten Nederlandse Turken of Turkse Nederlanders, die, neem ik aan, allemaal een dubbele nationaliteit hebben. Een dubbele nationaliteit betekent dat het Turkse regime Erdogan hen aan kan spreken op hun Turkse loyaliteit. Ik heb nooit begrepen waarom mensen met een dubbele nationaliteit en dus met een dubbele loyaliteit in het Nederlandse parlement en in de Nederlandse regering mogen zitten: dit holt de betekenis van Nederlandse politiek uit.

Sommige van die Turks-Nederlandse politici zullen hun steun betuigen aan het regime Erdogan, anderen alleen aan het Turks-zijn op zich, of het gaat om familiebanden of economische banden. Sommigen zullen zich op laten roepen voor het Turkse leger, of niet.

Lees verder:

http://joostniemoller.nl/2018/02/les-denk-rel-stop-dubbele-nationaliteit/

View original post

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: