Skip to content

De les uit de Denk rel: Stop de dubbele nationaliteit!

February 27, 2018

Voor mij ligt het probleem niet bij de dubbele nationaliteit. Integendeel, het verschaft een mogelijkheid al dat volk uit te wijzen naar hun “vaderland”. “Good riddance.
Nee, het majeure probleem is het binnenlaten van deze 2N’ers in overheidsfuncties: politiek, onderwijs, gezondheidszorg. Dáár ligt het grote gevaar.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: