Skip to content

Islamisering in Duitse gevangenissen: Autoriteiten slaan alarm

March 1, 2018

E.J. Bron

Screenshot_65

(Vertaling: E.J. Bron)

Wiesbaden – Steeds opnieuw zijn radicaalislamitische daders in gevangenissen geradicaliseerd. Voor het eerst heeft de Criminologische Centrale met zetel in Wiesbaden een studie over dit fenomeen opgesteld. Het resultaat van de landelijke Onderzoeks- en Documentatiecentrale en die van de deelstaten: drie vierde deel van alle Duitse jeugdgevangenissen moeten extremistische tendensen bij gevangenen constateren. Bij de bestrijding van dit probleem heerst grotendeels radeloosheid. Van de 36 aangeschreven Duitse jeugdgevangenissen hebben 32 geantwoord. Eén op de twee gevangenissen heeft een preventieaanbod zoals hulp om ermee op te houden of anti-agressietraining.

Duits - Zuerst

View original post 134 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: