Skip to content

Aangifte strafbaar feit tegen minister-president Malu Dreyer (Rijnland-Palts, SPD)

April 12, 2018

E.J. Bron

Screenshot_130.png

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Theresa Geissler)

Geen medelijden met hen, die geen blijk geven van medelijden met hun eigen volk! Wij kennen dit al van ettelijke politici van linkse signatuur, van de Groenen in elk geval: Maar ook de SPD staat ondubbelzinnig achter de terreur van de Antifa. Waarmee is bewezen dat deze organisatie, die werd opgericht door partijen en werd opgekweekt en van munitie voorzien wordt door de vakbonden, in werkelijkheid een terreurorganisatie van de staat tegen het Duitse volk is.

Michael Mannheimer Blog

View original post 740 more words

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: