Skip to content

Open brief aan de “Tagesschau” over het thema Tommy Robinson: Met uw gedrag ondersteunt u de vorming van een meningsdictatuur

May 27, 2018

E.J. Bron

Screenshot_137

De “Tagesschau” – een blik in de toekomst.

(Door: Stefan Jansen – Vertaling: E.J. Bron)

In Groot-Brittannië wordt op dit moment de persvrijheid afgeschaft. Omdat het slachtoffer echter een mening heeft die niet conform is aan het systeem, wordt daar van uw kant vanzelfsprekend niet over bericht. En dan verbaast u zich nog over het verlies van vertrouwen in de publiekrechtelijke omroep.

journalistenwatch

View original post 555 more words

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: