Skip to content

Waarom varkensvlees uit de schoolkantines verdwijnt

June 4, 2018

E.J. Bron

Screenshot_57

(Vertaling: E.J. Bron)

Hoe was dat ook maar weer met de spreuk “De islam hoort bij Duitsland”, maar er is geen sprake van islamisering in dit land? Onderstaande melding zegt iets heel anders:

journalistenwatch

View original post 335 more words

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: