Skip to content

Dit jaar al 285.000 illegale vluchtelingen op de Spaanse kusten geland

September 6, 2018

E.J. Bron

Screenshot_179

De Straat van Gibraltar.

(Vertaling: E.J. Bron)

De nieuwe migratieroute uit Afrika naar Europa verloopt via Spanje. Alleen al in de eerste acht maanden van dit jaar kwamen er 285.000 illegale migranten via de Middellandse Zeeroute in Spanje aan. Zodoende kwamen er driemaal zoveel migranten naar het Iberisch schiereiland als in dezelfde periode van 2017. In Italië, daarvoor het belangrijkste landingsdoel voor de illegale migratie naar Europa, kwamen dit jaar pas 20.000 personen aan, in Griekenland, belangrijkste landingsplaats voor de Balkan-route, 19.000.

ongecensureerd.at

View original post 149 more words

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: