Skip to content

OpinieZ Heeft Nederland nog zeggenschap over omvang eigen bevolking?

October 20, 2018

Johannes Vervloed Er is de laatste tijd de nodige onrust ontstaan over voorspellingen over de omvang van onze bevolking. Projecties variëren van een gematigde groei tot een verdubbeling van de huidige zeventien miljoen. Alle groei komt van immigratie, de autochtone bevolking neemt in alle scenario’s af. De vraag is gerechtvaardigd of Nederland weer een bevolkingsbeleid…

Source: OpinieZ Heeft Nederland nog zeggenschap over omvang eigen bevolking?

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: