Skip to content

Borgstellers voor “vluchtelingen” moeten betalen!

February 23, 2019

E.J. Bron

Screenshot_303

Duitse regering verhindert terugbetaling van € 21 miljoen. Motie van de AfD-fractie: Borgstellers van vluchtelingen moeten betalen!

(Door: Dr. Alice Weidel – Vertaling: E.J. Bron)

Toen in de zomer van 2015 de eerste “vluchtelingen” via de open grenzen Duitsland binnenstroomden, was het enthousiasme bij veel strijders voor een bonte republiek zo groot, dat zij zich er via een borg toe bereid verklaarden om de kosten voor asielzoekers op zich te nemen. Nu, dus bijna 4 jaar later, is er niet veel meer te merken van de voormalige vreugde. Integendeel, de realiteit haalt de borgstellers in.

View original post 208 more words

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: