Skip to content

Absurde sancties: EU-boycotpolitiek schaadt Europa meer dan Rusland

March 28, 2019

Het gaat helemaal niet om het straffen van Rusland. Het gaat om de verdere vernietiging van de Europese economie.

E.J. Bron

Screenshot_70.png

(Vertaling: E.J. Bron)

De door de EU aan Rusland opgelegde sancties schaden volgens de speciale rapporteur van de VN over de negatieve gevolgen van de eenzijdige dwangmaatregelen m.b.t. de mensenrechten, Idriss Jazairy, de EU meer dan Rusland zelf. De VN-rapporteur zei letterlijk: “Bekeken vanuit het standpunt van de EU is het uitermate merkwaardig om sancties op te leggen die de Europese ondernemingen meer dan de Russische benadelen.”

Duits - Zuerst

View original post 129 more words

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: