Skip to content

De teloorgang van het christendom . . .

December 10, 2017

E.J. Bron

Screenshot_165

(Door: “Henk V.”)

De atheïsten onder ons zouden daarop kunnen reageren met de vraag: ”Nou, wat dan nog?” Het antwoord daarop is dat het karakter van onze westerse cultuur gedurende vele eeuwen vanuit twee inspiratiebronnen is ontstaan: het christendom en het humanisme. Onze cultuur heeft zich over de wereld verbreid en velen geïnspireerd. Deze gemengde cultuur is zeer weldadig voor de mensen. gebleken. In het christendom bevinden zich via het Oude Testament ook Joodse elementen. Het christendom en het Jodendom zijn in principe onafscheidelijk, omdat het christelijke denken zich heeft ontwikkeld vanuit het Joodse denken. Tast men het christelijke karakter van een land aan, dan komt ook het Jodendom automatisch onder grote druk te staan. Dat zien we nu op grote schaal gebeuren.

View original post 661 more words

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: