Skip to content

HET GALGENMAAL…

June 6, 2018

E.J. Bron

Screenshot_86

(Door: “Driek”)

Voor het eerst in de geschiedenis is er een Nationale Iftar gehouden. Aan deze maaltijd, die georganiseerd werd door het Contactorgaan Moslims en Overheid (waar halen ze toch al die contactorganen vandaan), deden ook Joden en christenen mee. Het is gewoon niet te verkroppen, dat die politionele labbekakken hebben deelgenomen aan zo’n achterlijke schranspartij van een barbaarse sekte. Het dringt nog steeds niet tot onze overheidsdienaren door dat de islam een verderfelijke veroveringsideologie is die met moord en doodslag ons allen tot onderwerping dwingt. Joden en ongelovigen en andersdenkenden zijn straks het haasje. Reken maar!

View original post 262 more words

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: